Kontakt


Digital copiers s.r.o.

firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze,
oddíl C, složka 64349
Vídešká 440/11, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 25722581    DIČ: CZ25722581
telefon: 271 750 261-4, 736 630 730

email:       info@digitaĺcopiers.cz

                       

 


 

 Gestetner Servis,  tel:271 750 261-4, e-mail:info@digitalcopiers.cz

Webeditor DOMÉNY s.r.o.